Wanneer u een storing heeft, dient u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dit bespoedigt het verhelpen van de storing.
Tevens zijn er verplichte velden die ingevuld dienen te worden. Deze worden aangeduid met een *.

Storingsmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Installaties met een servicecontract hebben voorrang.
Wij proberen storingen zoveel mogelijk in eerste instantie telefonisch te verhelpen.

Betreft het een inspectie aanvraag of een storingsmelding!*
InspectieStoring

Heeft u een onderhoudscontract met ons!*
JaNee

Zo ja wat is uw onderhoudsnummer (OH-???)

Staat alles aan in de schakelkast*
JaNee

Zo nee wat staat er precies uit*

Is er voeding in de schakelkast*
JaNee

Wat geeft de ijsmelder in het scherm weer*
Temperatuur :
Vochtigheid :

Knippert het scherm van de ijsmelder*
JaNee
Brandt er een ROOD lampje op de ijsmelder
JaNee

Is de installatie handmatig aangezet*
JaNee

Upload hier eventueel foto's van de schakelkast