De ECO Design richtlijn LOT20

Per 1 januari 2018 is een belangrijke verwarming voor de elektrische verwarmingsindustrie doorgevoerd. Nieuwe energieprestatieregelingen veranderen het landschap van  beschikbare producten en producenten. Op grond van de LOT20 -wetgeving moeten alle lokale ruimteverwarmingsapparaten die in de EU te koop worden aangeboden  voldoen aan deze nieuwe regels.  Wat betekent dit voor de branche, en met name voor de consument?

EcoDesign

 

Nog nooit van gehoord? U bent niet de enige. LOT20 is gebaseerd op de Europese Eco Design – richtlijn (2009/125/EG). Deze richtlijn is ingevoerd om voor alle energie gerelateerde producten basiseisen vast te leggen, om deze producten zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te maken. Het begrip “energie gerelateerd product” omvat een groot aantal apparaten en toepassingen. Om deze reden worden producten die vallen onder de werkingssfeer van de Eco Design – richtlijn onderverdeeld in verschillende groepen of “LOT’s”. LOT20 heeft betrekking op lokale ruimteverwarmingsapparaten en omvat onder meer accumulatieverwarmingen, elektrische radiatoren, verwarmingsstralers en elektrische vloerverwarmingen, om er maar een paar te noemen.

 

WAS IS LOT 20?

> Elektrische vloerverwarmingen die worden verkocht als set.Set-DSU

> Mobiele en vaste verwarmingsapparaten.

> Convectoren, snelverwarmers.

> Verwarmingsstralers in ruimten.

> Accumulatieverwarmingen.

LOT 20 geldt NIET voor elektrische vloerverwarmingen of verwarmingskabels die los worden verkocht.

 

 

 

 

 

Om te voldoen aan de nieuwe LOT 20-voorschriften moeten alle lokale ruimteverwarmingsapparaten een bepaald minimum rendement hebben. Het percentage dat hiervoor geldt is per categorie verwarmingssystemen verschillend. De meeste elektrische verwarmingssystemen beginnen echter met een basiswaarde van 30%, waarbij rekening wordt gehouden met verliezen in de Europese stroomvoorzieningsinfrastructuur. Elektrische radiatoren, infraroodverwarmingsapparaten en oppervlakteverwarmingen worden aangeduid als “vaste elektrische ruimteverwarmingsapparaten” en moeten bij een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W een rendement van minimaal 38% hebben. Voor andere elektrische verwarmingen zoals draagbare elektrische ruimteverwarmingsapparaten, accumulatieverwarmingen en verwarmingssystemen met een nominaal verwarmingsvermogen van minder dan 250 W gelden afzonderlijke efficiëntiedoelstellingen. De efficiëntie is afhankelijk van het feit hoeveel energiebesparingsfuncties in het product zijn geïntegreerd. Eenvoudig gezegd: als een product niet over een dergelijke functie beschikt,  voldoet het niet aan de nieuwe voorschriften en is het in het komend jaar in de EU verboden. De efficiëntie wordt berekend aan de hand van een formule waarin per energiebesparingsfunctie procentuele bonus- en strafpunten zijn opgenomen. Intelligente regelingen (bijv. thermostaten met weekprogramma) leveren maximaal 9% procentuele bonuspunten op. Andere features zoals de detectie van openstaande ramen, zelfleermodi of een laag stand-by verbruik leveren extra bonuspunten op.

 

WAT BETEKENT LOT20 VOOR RUIMTEVERWARMINGSAPPARATEN?

> Elektrische verwarmingssystemen moeten beschikken over een elektronische thermostaat en een programmeerbaar weekprogramma.

> Elektrische verwarmingssystemen moeten kunnen vaststellen of een raam openstaat, ofwel zijn uitgerust met een adaptieve startfunctie of een aanwezigheidsmelder.

> De thermostaten moeten aantoonbaar een zeer laag stand-by energieverbruik hebben.

Anders mogen de producten vanaf 1 januari 2018 niet meer worden verkocht en geïnstalleerd.

 

WAT VERANDERT ER VOOR DE EINDGEBRUIKER?

LOT20 uit de ECO Design-richtlijn is ook voor producenten zeer welkom. ETHERMA werkt altijd in overeenstemming met de actuele normen en efficiëntiecriteria – efficiënt en innovatief verwarmen is een belangrijk aspect van onze bedrijfsvisie. Alle producten die ETHERMA ontwikkelt, voldoen aan deze criteria. Deze nieuwe regeling biedt een kans om de markt te verlossen van inefficiënte producten, wat de totale branche ten goede zal komen. Op deze wijze kunnen de bestaande vooroordelen en restricties ten aanzien van elektrische verwarming verder worden teruggedrongen. De consument wordt nog meer getriggerd om op kwaliteitskenmerken te letten: goedkope verwarmingssystemen zijn niet te vergelijken met kwaliteitsproducten. Met name ten aanzien van de efficiëntie. Aan uit de lucht gegrepen rendementen van bepaalde producenten wordt paal en perk gesteld. Alleen de feiten tellen nog. Kortom, voor de klanten zijn aan deze nieuwe regelingen alleen maar voordelen verbonden, doordat zij verwarmingssystemen met een verbeterd rendement en betere instelmogelijkheden kopen. Een belangrijke stap in de goede richting.

 

LOT20 samengevat:

 

LOT 20 GELDT VOOR:

> Ruimteverwarmingsapparaten met een nominaal verwarmingsvermogen van 50 kW of lager.

> Bedrijfsmatig toegepaste ruimteverwarmingsapparaten met een nominaal verwarmingsvermogen van 120 kW of lager.

 

DE RICHTLIJN GELDT NIET VOOR:

> Ruimteverwarmingsapparaten die niet zijn bestemd voor het creëren of handhaven van een aangenaam temperatuurniveau.

> Verwarmingssystemen die buiten worden gebruikt.

> Nageschakelde verwarmingssystemen – slave verwarmingsapparaten die niet autonoom kunnen worden gebruikt.

> Saunaovens, luchtverwarmingsproducten