Prestigieus project in Arnhem

Binnen de realisatie van de prestigieuze openbaar vervoer terminal (OVT) in Arnhem tekende ETHERMA Benelux voor de engineering, levering en installatie van een 620 vierkante meter tellend elektrisch
wegdek- annex hellingbaanverwarmingssysteem.

Noll Kroese, die samen met Mitchel Martinus het project namens de verwarmingsspecialist leidde, vertelt:


“Het systeem heeft als doel om onder meer het busplein, de voetgangerszones en een nabijgelegen fietsershelling gedurende de winterperiode ijsvrij te houden, zodat het bus- en autoverkeer geen belemmeringen ondervindt en voetgangers en fietsers niet uitglijden. 
Daartoe zijn op verschillende plaatsen in het uit asfalt en natuursteen bestaande oppervlak sensoren aangebracht die door middel van een vocht- en temperatuurmeting ijsvorming en sneeuw registreren. De verkregen informatie wordt aansluitend doorgestuurd naar twee regelkasten die in de leidingtunnel zijn geplaatst. Deze kasten, elk met een vermogen van 90 kilowatt, zorgen er vervolgens voor dat de onder het wegdek aangebrachte verwarmingsmatten in werking worden gesteld.”

ETHERMA, dIE in het verleden vaker projecten uitvoerde in opdracht van de gemeente Arnhem, bewees niet alleen in de uitvoeringsfase haar waarde. Ook in het voortraject bracht het Hengelose bedrijf de ruim aanwezige expertise in de praktijk.


“Al tijdens de offertefase hebben we intensief met de gemeente meegedacht en een advies gegeven over onder andere de vloeropbouw, materiaalkeuze en dikte van de vloer. 
Met betrekking tot dat laatste aspect hebben we berekend wat de capaciteit van het verwarmingssyteem zou moeten zijn voor een deugdelijk functioneren. Uiteindelijk bleek een vermogen van 300 watt per vierkante meter benodigd.”

wegdekverwarming klinkers
Bij het OVT Arnhem is naast het verwarmen van voetpaden
ook trapverwarming toegepast.

Het inmiddels met succes door ETHERMA afgeronde project kenmerkte zich volgens Kroese door de relatief lange doorlooptijd van circa één jaar.


“Daarnaast hadden we te maken met verschillende vloeroppervlakken en -afwerkingen. Dat alles maakte deze klus nét even wat anders. Maar het resultaat is er, in alle opzichten. Laat de winter maar komen…”