Elektrische bijverwarming kan zorgen voor het oplossen van problemen, verhogen van comfort maar ook tot grote energiebesparing.   Een energiezuinige bijverwarming wordt vooral bereikt als zeer gericht verwarmd kan worden en in andere delen van de ruimte de temperatuur om laag kan. Een elektrische bijverwarming kan ook toegepast worden omdat het het eenvoudigst te installeren is of omdat er geen andere geschikte robuuste oplossing is.