Daklastsystemen

ETHERMA biedt diverse systemen om onveilige situaties en schade als gevolg van vorst en sneeuw tegen te gaan. Naast toepassingen voor het  sneeuw- en ijsvrij houden van hellingbanen en het vorstvrij houden van (water-)leidingen, bieden wij ook oplossingen voor daken en dakgoten. Het kan hierbij gaan om het vorstvrij houden van goten om een goede waterafvoer te garanderen. Maar ook het verwarmen van daken om de belasting te beperken behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast hebben wij een daklast- waarschuwingssysteem in het programma, waarmee het instorten van daken voorkomen kan worden.

Door de extremere weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken krijgen en
de hogere veiligheidseisen waaraan gebouwen moeten voldoen, stijgt de vraag naar bewakingsystemen voor dakbelasting. Ook veranderd de functie of constructie van
gebouwen regelmatig, waardoor de eisen die aan een gebouw worden gesteld ook veranderen. Denk hierbij ook aan het plaatsen van zonnepanelen. ETHERMA heeft verschillende
oplossingen om in deze situaties zekerheid te garanderen.

Een bekend probleem is de te grote dakbelasting als gevolg van sneeuw of regenwater. Met name voor situaties waarbij sneeuw tot problemen kan leiden, zijn goed op te lossen middels verwarming. Het is echter zo dat de kans dat zich een dergelijke situatie voordoet (sneeuw leidt tot te grote dakbelasting) relatief klein is. Een betere oplossing zou in dergelijke situaties een sneeuwlastsensor kunnen zijn. Deze geeft een melding als de belasting op het dak boven een ingestelde kritische waarde komt.

  • Veilig dak bij overbelasting door sneeuw of regen
  • Bewaken van grotere dakvlakken

Downloads

Daklastsystemen

Contactpersoon
Noll Kroese projectleider

Vul uw plaatsnaam of postcode (1234XX) in
voor de dichtstbijzijnde showroom / dealer

Let op: postcode zonder spatie met letters

Verzoek contact met over dit product